Szkoła

„The fruit is already in the seed”

(„Owoc jest już w nasionku”)

Struktura nauki:

I. Szkolenie Lomi podstawowe:

jest skierowane do osób, które zamierzają zawodowo zajmować się Lomi oraz do tych wszystkich, którzy poszukują skutecznych sposobów pracy ze sobą i swoim ciałem.
Szkolenie odbywa się zgodnie z programem Aloha International, jest potwierdzone certyfikatem i daje możliwość udziału w szkoleniach dla osób zaawansowanych.
Ukończenie szkolenia podstawowego pozwala na samodzielne wykonywanie sesji Lomi Lomi Nui i Kahi Loa. Czas trwania:

Pełne szkolenie podstawowe obejmuje 60 godz. zajęć i składa się z trzech weekendowych spotkań odbywających się 1 raz w miesiącu (zajęcia rozpoczynają się w piątek ok. godz. 17.00, a kończą w niedzielę ok. godz. 19.00).

II. Szkolenie Lomi zaawansowane:

jest to program autorski przeznaczony dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe u certyfikowanego instruktora Aloha International (systemy nauki i style Lomi bardzo różnią się od siebie) i chcą uczyć się dalej, a zwłaszcza dla tych, którzy planują zawodowo pracować z innymi.

Czas trwania:
Szkolenie zaawansowane obejmuje 40 godz. zajęć podzielonych na 2 weekendowe spotkania (2 x po 20 godz.), odbywające się w odstępie minimum 1 miesiąca, który jest przeznaczony na praktykę i przyswojenie wiedzy z pierwszego modułu.

Cena: 900 zł. (2 x 450 zł.)

Szczegółowe informacje: am.drazkiewicz@gmail.com

III. Szkolenie Lomi Master Class:

jest to autorskie szkolenie wyjazdowe dla osób, które ukończyły szkolenie zaawansowane (łącznie 100 godz. nauki) i mają minimum 20 godz. praktyki własnej.

Szczegółowe informacje: am.drazkiewicz@gmail.com

IV. Lomi Praktyki:

Lomi Praktis:

warsztaty doskonalące i rozwijające umiejętności i technikę dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe lub zaawansowane, a szczególnie dla tych, które zawodowo pracują z innymi. Są to pojedyncze zjazdy weekendowe (sobota i niedziela) mające na celu wspólną praktykę i naukę nowych umiejętności.
Szczegółowe informacje: am.drazkiewicz@gmail.com

Lomi Deep Work:

warsztaty warsztaty pracy własnej, dla praktyków i osób, które ukończyły min. szkolenie podstawowe.
Szczegółowe informacje: am.drazkiewicz@gmail.com