Lomi

„Body is a vehicle for full transformation” – Kahu Abraham Kawai’i

(Ciało jest drogą do pełnej transformacji)

 

Lomi Lomi Nui to hawajski sposób pracy w obszarze ciała fizycznego, emocji i umysłu, który szanuje i wspiera wzajemny wpływ i współdziałanie tych trzech obszarów.

Istotą Lomi jest kontakt. Tutaj koncentrujemy się na słuchaniu, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i pracy opartej na partnerskiej, równorzędnej relacji. Mówimy i słuchamy dotykiem. Szukamy kontaktu lub tworzymy taką przestrzeń, żeby kontakt mógł zaistnieć.

Lomi często porównywane jest do masaży, ale w istocie masażem nie jest. To głęboka praca o charakterze terapeutycznym. I jakkolwiek, jako terapeuci Lomi korzystamy z wielu technik, które wspierają ciało i uwalniają je z głębokich napięć fizycznych i emocjonalnych, to wciąż najważniejsza dla nas pozostaje relacja. Bezpieczny dotyk i troska – to dzięki nim ciało zdrowieje.

Lomi to droga, głęboko transformujący proces, dzięki któremu stopniowo „odzyskujemy” siebie i swoje ciało. Pracując z nim i ze sobą zaczynamy inaczej odczuwać, bardziej “precyzyjnie” i z większą intensywnością. Często pierwszy raz w życiu w taki sposób. Te doznania i wrażenia, których doświadczamy od samego początku rysują zupełnie nową perspektywę tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak niezwykłe jest nasze ciało i jego doświadczanie.

Wiedza o Lomi na Hawajach jest przechowywana i przekazywana w obrębie rodzin, a poszczególne systemy czasem bardzo różnią się od siebie.
System, według którego pracujemy pochodzi od Abrahama Kawai’i i jest nazywany „Lomi świątynnym”. Służy on uwolnieniu zamkniętych w ciele historii, oczyszczeniu przeszłości, przywróceniu poczucia wolności, osobistej mocy i radości.

Nauka Lomi często wiąże się z rozwojem zawodowym, ale to przede wszystkim

osobista ścieżka rozwoju, na której pojawiają się nowe umiejętności.

Lomi uczy, czym tak naprawdę jest ciało, pokazuje jak z nim rozmawiać, żeby chciało mówić, jak w nim „mieszkać” i co robić, żeby było szczęśliwe. Lomi również tłumaczy relacje ciała ze świadomym i podświadomym umysłem budując między nimi trwałe połączenie.
Spora część osób, która decyduje się na tą naukę robi to właśnie dla siebie.

Żeby się uczyć, nie musisz myśleć o Lomi w kategoriach zawodowych. 

Lomi przede wszystkim oznacza wzrastanie, a praktyków Lomi określa się czasem jako „warrior healers”. Rozwijanie tej wiedzy wymaga od nas zaangażowania i praktyki, ale przede wszystkim zaufania własnemu ciału. W trakcie nauki bardzo zmienia się nasza percepcja siebie i otoczenia, rośnie samoświadomość, a wraz z nią zrozumienie i wiedza.

Lomi jest częścią większej całości, tzw. Kimo Mana (czyli hawajskiej pracy z ciałem) i aby je zrozumieć, trzeba poznać kontekst i sięgnąć do korzeni hawajskiej wiedzy, filozofii i kultury. Dlatego też program szkolenia jest rozbudowany, wielopłaszczyznowy, nauczany zgodnie z programem Aloha International, który certyfikuje nauczycieli tego systemu.